Plomba zatrzaskowa do gazomierzy

Dostępne rodzaje:

  • Plomba PG-4 (gazomierz domowy G4, G6)
  • Plomba PG-R6 (reduktor)
  • Plomba PG-10 (gazomierz G10, G16)
  • Plomba PG-25 (gazomierz G25)

Plomba zatrzaskowa składa się z dwóch elementów, stanowiących całość zabezpieczenia:

  • obejmy śrubunku
  • przezroczystego zatrzasku

Na poszczególnych elementach plomby umieszczamy trwały napis z logo Odbiorcy i kolejnym numerem (9 znaków literowych).

Istnieje możliwość nanoszenia napisu w trzech wariantach: na obejmie, na zatrzasku, jednocześnie na obejmie i zatrzasku.

Napis wykonany jest techniką laserową - gwarantującą 100% trwałość naniesionej numeracji i logo firmy.

Wytrzymałość plomby zatrzaskowej na temperatury: (-30°C); 80°C.

Usunięcie plomby możliwe jedynie poprzez jej trwałe zniszczenie.

Plomba zatrzaskowa objęta jest prawem ochronnym Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (zgłoszenie W114295 z dnia 18 sierpnia 2003 roku) oraz posiada pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji nr. H-L-III-724/1636/04.