Zaworki zwrotne

Dzięki umieszczeniu zaworu zwrotnego w łączniku wylotowym z wodomierzem i zastosowaniu naszego wodomierza w wersji EA można w istniejących instalacjach zapewnić izolację przepływów zwrotnych. Zawór typu EA stosowany jest do zabezpieczenia wody w systemie wodociągowym przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym przez przepływ zwrotny. Zgodnie z normą PN-92/B-01706/Az1:1999 zapewnia on ochronę przed skażeniem płynami kategorii 2.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA charakteryzują się szczelnością zarówno przy niskim jak i przy wysokim ciśnieniu oraz dużą niezawodnością działania. Niezależnie od średnicy muszą one pozostawać szczelne już przy wysokości ciśnienia zwrotnego 3 cm słupa wody. Zawory zwrotne EA wyposażone są w otwór kontrolny po stronie odpływu celem kontroli szczelności zamknięcia w trakcie eksploatacji.

ZASADY EKSPLOATACJI

Skuteczność działania zaworów typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane.

SPOSÓB BUDOWY:

  • montaż zaworu na wylocie z wodomierza
  • miejsce zabudowy powinno zapewniać swobodny dostęp do zaworu
  • dowolna pozycja pion-poziom
Rozmiary
DN15
DN20
DN25