PRZEPUSTNICE

Przepustnice dwu/trójmimośrodowe

Przepustnice stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia dla II grupy płynów. Pełnią jednocześnie funkcję odcinającą i regulacyjną przepływu m.in.: wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza. Mają również zastosowanie w energetyce i ciepłownictwie, w przemyśle chemicznym (dla nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów), petrochemicznym i rafineryjnym, koksochemicznym (gaz koksowniczy). Przepustnice te można zabudować na rurociągu w dowolnym położeniu.

 • uszczelnienie metal-na-metal,
 • dwa typy uszczelnień (w osadzone w dysku lub korpusie).
 • zamknięcie momentem obrotowym
 • minimalne tarcie
 • brak zakleszczeń
 • stożkowe uszczelnienie
 • szeroka powierzchnia uszczelniająca
 • moment obrotowy przenoszony jest przez całą powierzchnię
 • stabilna pozycja lamelki
 • brak skręceń
 • brak kawitacji
 • brak zakleszczeń