ZASUWA KLINOWA typu ZZK

Zastosowanie:

Zasuwy stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia. Zasuwy mogą być instalowane na rurociągach poziomych i pionowych w pozycji stojącej lub leżącej. Zasuwy mogą pracować wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia. Kierunek przepływu czynnika dowolny. Zasuwy standardowo wykonuje się z kółkiem ręcznym.

Czynnik roboczy:

Zasuwy standardowe przeznaczone są do odcinania przepływu wody przemysłowej i pitnej, pary wodnej, powietrza oraz innych nieagresywnych chemicznie i nietoksycznych płynów i gazów, o temperaturze do 250°C. Zasuwy przeznaczone są do II grupy płynów Przyłącza Wymiary przyłączeniowe kołnierzy kadłuba zgodnie z DIN 2634. Długość zabudowy zgodnie z DIN 3202 ( szereg F5) Szczelność zamknięcia zasuwy Zasuwy w wykonaniu standardowym wykonuje się w klasie szczelności zamknięcia C wg DIN 3230.

Wymagania i badania:

Projektowanie i wytwarzanie – zgodnie z DIN 3352 Próby ciśnieniowe – zgodnie z DIN 3230 Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 97/23/EC Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204

Sposób zamawiania:

W zamówieniu należy podać następujące parametry:

  • typ i nr katalogowy,
  • średnicę nominalną DN,
  • ciśnienie robocze czynnika
  • temperaturę i rodzaj przepływającego czynnika.