Licznik Ciepła LQM III

APATOR POWOGAZ: Licznik Ciepła LQM III

 • Zgodny z normą 1434
 • Zasilanie bateryjne umożliwiające pracę licznika przez 5 lat + 1 rok
 • Niekasowalna pamięć, umożliwiająca przechowywanie informacji co najmniej z ostatnich 48 godzin, 60 dni, 24 miesięcy i 12 lat, możliwość rozszerzenia pamięci
 • Możliwość dowolnej konfiguracji rejestrów oraz parametrów licznika zgodnie z przepisami GUM
 • Pomiar napięcia baterii i sygnalizacja jej zużycia
 • Uśrednianie za dowolny okres przepływu, temperatur i mocy
 • Programowanie progu mocy cieplnej, progu przepływu oraz progu temperatury dla obliczenia zużycia energii cieplnej nadprogowej
 • Współpraca z czterema dodatkowymi przepływomierzami, a w przypadku przyłączenia dodatkowej pary czujników temperatury możliwość pomiaru energii cieplnej z drugiego obwodu
 • Złącze opto
 • Moduły komunikacyjne: M-Bus, RS232, RS485, LonWorks
 • Współpraca liczników w sieci M-Bus z lokalną stacją danych LSD
 • Zatwierdzenie typu GUM