RADIO BILANS

System odczytu radiowego FILA dokonuje zdalnego odczytu wskazań wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego oraz sporządza bilans zużycia wody w budynku. System przystosowany jest do współpracy z wodomierzem hybrydowym FRANCO, całkowicie odpornym na jakąkolwiek ingerencję odbiorcy wody.

Odczyt wskazań realizowany jest za pomocą układu tarcza magnetyczna (zamontowana w wodomierzu) - czujnik Halla (zamontowany w głowicy czytającej). Impulsy generowane przez ten układ zliczane są przez moduły radiowe. Wartość impulsowa wynosi 10 l.

Moduł radiowy odczytaną wartość przekazuje do koncentratora (na częstotliwości 868 MHz) - bezpośrednio lub wykorzystując do tego celu inne układy radiowe. Takie rozwiązanie pozwala na pokrycie zasięgiem radiowym całych budynków, a nawet stref o promieniu kilkuset metrów.

Koncentrator, zgromadzone wyniki przesyła według zaprogramowanego kalendarza na serwer FILA poprzez sieć GSM (usługa GPRS). Zarówno komunikacja radiowa jak i GSM jest dwukierunkowa i pozwala na zdalne zarządzanie systemem.