Ekspertyzy i badania

Ekspertyza urzędowa urządzenia pomiarowego:

Badanie przyrządu pomiarowego w zakresie oględzin zewnętrznych, właściwości metrologicznych oraz przydatności do dalszego stosowania. Czynności ekspertyzy, na uwierzytelnionych stanowiskach kontrolnych do sprawdzania wodomierzy naszego przedsiębiorstwa, przeprowadza inspektor Urzędu Miar. Dowodem badania jest Świadectwo Ekspertyzy podpisane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar z jednoznacznym orzeczeniem co do możliwości dalszego wykorzystywania do rozliczeń zużycia danego medium. W czasie badania plomby urzędowe nie są usuwane.

Sprawdzenie metrologiczne urządzenia pomiarowego:

Badanie przyrządu pomiarowego wykonywane przez pracowników naszej firmy w zakresie wskazań metrologicznych. Czynności sprawdzające polegają na wyznaczeniu błędów przepływów przyrządu pomiarowego. Dowodem przeprowadzania sprawdzenia wodomierza jest Świadectwo Legalizacji wystawione przez nasza firmę.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia pomiarowego:

Badanie przyrządu pomiarowego. Sprawdzamy właściwości metrologiczne przyrządu pomiarowego .Określamy przyczynę nieprawidłowej pracy poprzez demontaż i ocenę części składowych, sprawdzenie możliwości oddziaływania czynnikami zakłócającymi pomiar medium (np. magnesy neodymowe) jak również badamy możliwość ingerencji osób użytkujących przyrząd pomiarowy (naruszenie plomby urzędowej). Podczas badania zostają usunięte plomby urzędowe.